Materiały formacyjne z kraju

Czas na GOTÓW! – nowe materiały formacyjne

Marcin Chmielnicki
przedstawiciel KSM ds. mediów
2020-10-16 13:45
Czas na GOTÓW! – nowe materiały formacyjne

Każdy młody człowiek, związany drogą życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien nieustannie wzrastać i być przykładem dla innych. Materiały te, są odpowiedzią na potrzeby młodzieży zrzeszonej w oddziałach parafialnych oraz propozycją formacji osobistej i duchowej w ciągu roku formacyjnego. Mają one też ukazać żywą cząstkę Kościoła, którą jesteśmy. Poprzez zastosowanie metody ewangelicznej rewizji życia chcemy zwrócić uwagę na tożsamość KSM-owicza we współczesnym świecie oraz potrzebę ciągłej pracy nad sobą.

„Czas na gotów” to narzędzie, które ma być pomocą w podjęciu najważniejszej w życiu młodego człowieka decyzji – powiedzenia swojego „Gotów” na życie z Bogiem tu i teraz. To najlepszy czas, by poznać siebie i rozwinąć skrzydła ku niebu. Cykl zaplanowanych w ramach programu formacyjnego spotkań opiera się na następującym schemacie: jedno spotkanie w miesiącu poświęcone jest tematyce tożsamościowej, dotyczącej KSM, by poznawać narzędzia, jakie daje KSM, i pobudzać ducha jedności i apostolstwa. Drugie ma obejmować temat formacyjny – opracowany i zaproponowany, by patrzeć szerzej na Kościół, otaczający nas świat i ludzi, wychowywać do założenia rodziny. Dwa wskazane wyżej spotkania są w ciągu miesiąca obowiązkowe, następne są jedynie propozycją. Sugerujemy, aby spotkanie modlitewne przeprowadzić w oparciu o materiały przygotowywane w ramach propozycji Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży (obecnie program „Masz wiadomość”) lub korzystając z innych propozycji, które daje Kościół. Ostatnią, czwartą propozycją są spotkania integracyjno-organizacyjne, które kierownictwo oddziału dobiera w miarę lokalnie określonych potrzeb i możliwości, a inspiracją będą zebrane i przygotowane materiały, które dostępne będą razem z całym programem formacyjnym.

„Czas na gotów” dostępny jest zarówno w formie papierowej, jak i w wersji elektronicznej. Do konspektów przygotowane zostały także materiały multimedialne i wskazówki dla zastępowych, które mają pomóc w dobrym przygotowaniu się i przeprowadzeniu spotkań.

JUŻ WKRÓTCE W TWOIM ODZIELE LUB KOLE!

poleć artykuł