Komunikaty z kraju

Odznaki dla Instruktorów, Liderów i Zastępowych

Marcin Chmielnicki
przedstawiciel KSM ds. mediów
2021-07-22 13:26

Służyć! To jest klucz do wielkości człowieka. To jest klucz do wyrażenia duchowości i pokazania swego stylu życia. Do stworzenia stylu KSM.

„KSM-owskie DNA”

Odznaki dla Instruktorów, Liderów i Zastępowych

Pełnienie opisanych w Statucie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży posług Instruktora, Lidera i Zastępowego to zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Posługi te są niezwykle istotne dla dobrego działania Stowarzyszenia, w związku z jego władze rozpoczęły proces porządkowania zarówno formacji, jak i organizacji pracy posługujących.

 

Wyrazem tego są uchwalone przez Krajową Radę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dnia 27 lutego 2021 roku i udostępnione publicznie Regulaminy Instruktora, Lidera i Zastępowego. Regulują one wymagania wobec kandydatów, proces przygotowania ich do pełnienia posługi i ich formację, a także działalność w Stowarzyszeniu.

Zgodnie z regulaminami:

  • Zastępowy to członek Stowarzyszenia, który prowadzi formację zastępu, podlega on Kierownictwu Oddziału/Koła;
  • Lider to członek lub członek senior Stowarzyszenia, który posiada prawo prowadzenia szkoleń na terenie diecezji oraz wspiera Zarząd Diecezjalny w działaniach. Podlega on Zarządowi Diecezjalnemu;
  • Instruktor to członek lub członek senior Stowarzyszenia, który prowadzi szkolenia wewnątrzorganizacyjne Stowarzyszenia i wspiera Prezydium Krajowej Rady w działaniach. Podlega on Prezydium.

Regulaminy posług wprowadzają także odznaki dla posługujących, które składają się z odznaki członkowskiej z poziomą belką z nazwą posługi – w kolorze białym dla Zastępowego, niebieskim dla Lidera i czerwonym dla Instruktora. Taką odznaką mogą posługiwać się osoby po ukończeniu odpowiednich szkoleń, zaliczeniu praktyki i mianowaniu przez władze KSM. Odznakę otrzymaną przy przyrzeczeniu można wówczas zachować na pamiątkę lub do okazyjnego noszenia albo oddać do dyspozycji Stowarzyszenia lub Stowarzyszenia Diecezjalnego.

Dzięki nowym odznakom pełniący posługę, doświadczeni członkowie Stowarzyszenia są bardziej widoczni i mogą lepiej wypełniać swoje zadania, pomagając innym. Nazwa posługi umieszczona na belce ułatwia znalezienie osoby odpowiedzialnej, która może pomóc na przykład kandydatowi lub osobie z zewnątrz.

Przygotowani przez staranną formację, zaangażowani i roztropni posługujący w swoich działaniach pamiętają o tym, że – zgodnie z nazwą – mają posługiwać, czyli służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

poleć artykuł