Komunikaty z diecezji

„Życie jest ciepłem, ciepło jest ogniem, a ogień jest tylko u Boga”

Mateusz Stefaniuk
2021-10-20 13:06

Dziś po raz kolejny doświadczyliśmy ciepła nie tylko od jego dystrybutora – czyli Firmy Enea Ciepło Sp. z o.o., ale przede wszystkim od Dawcy i Twórcy - czyli samego Boga.

„Życie jest ciepłem, ciepło jest ogniem, a ogień jest tylko u Boga”

W ramach działań fundacji Enea, Enea Ciepło Sp. z o.o. działającej przy ulicy Augustowskiej 6 w Białymstoku, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na ręce Prezesa Druha P. Mateusza Stefaniuka 18 października 2021 r. otrzymało samochód Volkswagen Transporter do użytku wewnętrznego naszego Stowarzyszenia.
Za dar serca, otwartość na młodzież i ciepło którego doświadczamy z serca dziękujemy. Obiecujemy, że auto służyć będzie młodzieży zarówno w ciągu roku jak i podczas wakacji na obozach, wyjazdach, pieszych pielgrzymkach i wszędzie tam gdzie Duch Święty podpowie.

poleć artykuł