Komunikaty z diecezji

ZJAZD DIECEZJALNY POŁĄCZONY Z WYBORAMI DO ZARZĄDU KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Mateusz Stefaniuk
2021-12-20 08:34

16 grudnia 2021 roku w Drohiczynie odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej połączony z wyborami do Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej na kadencję w latach 2022-2024 r.

ZJAZD DIECEZJALNY POŁĄCZONY Z WYBORAMI DO ZARZĄDU KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:00 w auli  Nadbużańskiego Ośrodka Ewangelizacji w Drohiczynie. Zjazd Diecezjalny to najważniejsze spotkanie w ciągu całego roku, ponieważ z jednej strony następuje podsumowanie całorocznej pracy, a z drugiej wybory, które wpływają na kształt Stowarzyszenia w jego przyszłości.

Ustępujący Zarząd, aby otrzymać absolutorium od Zjazdu Diecezjalnego musiał przedstawić sprawozdanie z rocznej działalności Stowarzyszenia. Prezes Mateusz Stefaniuk przedstawił i omówił po krótce cały miniony rok kalendarzowy, podczas  którego w naszym Stowarzyszeniu miały miejsce wydarzenia religijne, kulturalne, patriotyczne, formacyjne, ogólnopolskie czy też integracyjne. Zostało także  przedstawione sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2021 roku. Zastępca Prezesa KSM Druhna Kamila Dębska w imieniu Zarządu zaprezentowała wobec przybyłej młodzieży z całej naszej diecezji sprawozdanie z działalności Zarządu, który angażował się na różnych płaszczyznach życia diecezjalnego i ogólnopolskiego.

Po przedstawieniu sprawozdań ustępujący Zarząd na wniosek Druhny Natalii Rybaczuk – Przewodniczącej Diecezjalnej Komisji Rewizyjne otrzymał absolutorium, które zostało przyznane jednomyślnie przez osoby uprawnione do głosowania.

Po otrzymaniu absolutorium Zjazd Diecezjalny wybrał Komisję Skrutacyjną, która czuwała nad przebiegiem i poprawnością wyborów. W skład tej komisji wchodzili: Mateusz Stefaniuk – Przewodniczący, Kamila Dębska – członek i Anna Żuromska – członek.

Wybory zostały przeprowadzone w trzech turach. W pierwszej turze wyłoniono kandydatów na Prezesa. Wybrane osoby tj. Natalia Beata Zielińska - Sterdyń, Natalia Rybaczuk - Sarnaki i Barbara Kuchta - Ostrożany zaprezentowały się przed osobami przybyłymi na Zjazd Diecezjalny, oraz odpowiedziały na zadane im pytania, które odnosiły się do przyszłości Katolickiego Stowarzyszenia  Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w kontekście pracy z młodymi, nowych „świeżych” pomysłów oraz ich zaangażowania na rzecz oddziałów w parafii i diecezji.  Po autoprezentacji i przedstawieniu nastąpiło głosowanie. Każdy KSM-owiecz uprawniony do głosowania, a także Księża Asystenci Parafialni mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli, którzy przez kolejne dwa lata będą reprezentować nasze Stowarzyszenie na arenie diecezji oraz kraju. Tajne głosowanie wyłoniło potencjalnych kandydatów spośród których ksiądz Biskup Piotr Sawczuk powoła Prezesa na kolejną dwuletnią kadencję KSM DD. W drugiej turze wyłoniono pozostałe osoby Zarządu w skład którego weszli: Joanna Lewandowska – Bielsk Podlaski par. Miłosierdzia Bożego, Viktoriia Yastyniak - Łochów, Magda Kochańska – Siemiatycze par. WNMP i Patrycja Królik - Prostyń. Diecezjalna Komisja Rewizyjna została wybrana w III turze, a w jej skład weszli: Katarzyna Kupa – Przewodniczący - Skrzeszew, Klaudia Bachurzewska - Zastępca Przewodniczącego – Brańsk i Rafał Wierak – Członek Komisji Rewizyjnej – Siemiatycze par. WNMP.

Następnie przedstawiciele KSM podziękowali tym którzy swoją posługę w Zarządzie KSM DD zakończyli to jest: Mateuszowi Stefaniukowi, Kamili Dębskiej i Annie Żuromskiej.

Nowo wybranym życzymy wytrwałości w działaniu, oraz aby słowo GOTÓW zawsze było w ich sercach.

 

poleć artykuł