Wydarzenia z diecezji

Zjazd Diecezjalny

TERMIN
27 listopada 2021
GODZINA ROZPOCZĘCIA
10.00
Miejsce wydarzenia
Ełk
Kategoria
działalność religijna
Dokładny adres
Plac katedralny 1
Organizator
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Ełckiej
Zjazd Diecezjalny

27 listopada, w Ełku odbędzie się Zjazd Diecezjalny. Obrady poprzedzi Msza Święta
w par. pw. św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika o godz. 10.00. Przewodniczyć jej będzie Biskup Jerzy Mazur.

Zgodnie z Rozdz. III §5 Regulaminu Organów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży : Pełnoprawnymi uczestnikami obrad Zjazdu Diecezjalnego są: Prezesi Oddziałów i Kół, Delegaci na Zjazd Diecezjalny wybrani przez Kierownictwa ze swego grona, po jednym z każdego Oddziału i Koła. 2. W przypadku nieobecności podczas Zebrania Zjazdu Diecezjalnego Prezesa Oddziału lub Koła, może go zastąpić inny członek kierownictwa danego Oddziału lub Koła pod warunkiem uzyskania od Prezesa Oddziału lub Koła pisemnego pełnomocnictwa. 3. Księża Asystenci uczestniczą w Zebraniach Zjazdu Diecezjalnego z kompetencjami, jakie daje Statut oraz Statut Stowarzyszenia Diecezjalnego. Wymienione w zapisie osoby zobowiązane są do uczestnictwa w Zjeździe Diecezjalnym.

Podczas Zjazdu odbędą się wybory do władz diecezjalnych naszego Stowarzyszenia: Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Kandydatem  może być członek Stowarzyszenia, który ukończył 18 lat, „służył na rzecz Stowarzyszenia Diecezjalnego jako członek Zarządu Diecezjalnego, Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, Lider, członek Kierownictwa Oddziału, Koła lub członek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła, zastępowy.” Ponadto  kandydat zobowiązany jest do złożenia CV oraz listu motywacyjnego. Kandydatury wraz z wymaganymi dokumentami oraz zdjęciem należy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@ksm.elk.pl do 14 listopada. Prosimy, aby z każdego Oddziału zgłosić kandydaturę przynajmniej jednej osoby.

Zjazd ma charakter oficjalny, prosimy zatem o podkreślenie jego rangi strojem formalnym.

W czasie Zjazdu będzie możliwość odebrania kartek bożonarodzeniowych - prosimy, aby zamówienie złożyć do 7 listopada na adres mailowy biura. Podczas zebrania będzie można również uregulować wszelkie zobowiązania wobec Zarządu Diecezjalnego. 

Zobacz także