Wydarzenia z diecezji

Zjazd Diecezjalny

TERMIN
19 listopada 2022 sobota
GODZINA ROZPOCZĘCIA
10.00
Miejsce wydarzenia
Ełk
Kategoria
działalność religijna
Zjazd Diecezjalny

⚠️ 19 listopada, w Ełku odbędzie się Zjazd Diecezjalny. 

 

Obrady poprzedzi Msza Święta 

w par. pw. św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika o godz. 10.00. Przewodniczyć jej będzie Biskup Jerzy Mazur.

 

Zgodnie z Rozdz. III §5 Regulaminu Organów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży: Pełnoprawnymi uczestnikami obrad Zjazdu Diecezjalnego są: Prezesi Oddziałów i Kół, Delegaci na Zjazd Diecezjalny wybrani przez Kierownictwa ze swego grona, po jednym z każdego Oddziału i Koła. 2. W przypadku nieobecności podczas Zebrania Zjazdu Diecezjalnego Prezesa Oddziału lub Koła, może go zastąpić inny członek kierownictwa danego Oddziału lub Koła pod warunkiem uzyskania od Prezesa Oddziału lub Koła pisemnego pełnomocnictwa. 3. Księża Asystenci uczestniczą w Zebraniach Zjazdu Diecezjalnego z kompetencjami, jakie daje Statut oraz Statut Stowarzyszenia Diecezjalnego. Wymienione w zapisie osoby zobowiązane są do uczestnictwa w Zjeździe Diecezjalnym.'

 

Podczas Zjazdu odbędą się wybory uzupełniające do władz diecezjalnych naszego Stowarzyszenia na funkcje: Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego, Członek Delegat na Krajową Radę oraz Zastępca Przewodniczącej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

 

 Kandydatem może być członek Stowarzyszenia, który ukończył 18 lat, „służył na rzecz Stowarzyszenia Diecezjalnego jako członek Zarządu Diecezjalnego, Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej, Lider, członek Kierownictwa Oddziału, Koła lub członek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła, zastępowy.”

 

 Ponadto kandydat zobowiązany jest do złożenia CV oraz listu motywacyjnego. Kandydatury wraz z wymaganymi dokumentami oraz zdjęciem należy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro@ksm.elk.pl do 7 listopada.

 

 Zjazd ma charakter oficjalny, prosimy zatem o podkreślenie jego rangi strojem formalnym.

 

 W czasie Zjazdu będzie możliwość odebrania kartek bożonarodzeniowych - prosimy, aby zamówienie złożyć do 4 listopada na adres mailowy biura. Podczas zebrania będzie można również uregulować wszelkie zobowiązania wobec Zarządu Diecezjalnego.  

 

Potwierdzenia obecności na Zjeździe Diecezjalnym dokonujemy za pomocą Platformy KSM.

Zobacz także